Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Per 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) wettelijk verplicht een reservefonds te hebben voor (groot) onderhoud aan het gemeenschappelijke pand (dak, fundering, gevel, gezamenlijke installaties). Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.

Wat moet er in het MJOP staan?

  • het MJOP moet laten zien over welk bouwdeel het gaat;
  • het MJOP moet laten zien hoe lang een bepaald bouwdeel mee gaat en wanneer er dus herstel of vervanging plaats moet vinden;
  • tot slot moet er in het MJOP staan wat de kosten voor herstel of vervanging zijn van de bouwdelen.

Inspecties t.b.v. het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)

Wij voeren ook inspecties voor u uit aan bestaande hekwerken volgens het Montihek Inspectie Stappenplan. (MIS)

Het MIS bestaat o.a. uit de volgende stappen:

  • Inspectie op locatie;
  • Rapportage, levensduurverwachting en advies aan de VvE;
  • Overleg met de VvE over Plan van aanpak;
  • Budget en kosten indien herstel of vervangen noodzakelijk zal zijn.

Indien van toepassing kunnen wij ook gelijktijdig een betoninspectie voor u uitvoeren. (onderzoeksplicht Rijksoverheid m.i.v. 01-01-2016)

Betoninspecties

Montihek Balkonhekken voert op locatie een visuele inspectie uit naar de huidige kwaliteit van de betonnen balkons en/of galerijen. Alle balkons en/of galerijen zullen afzonderlijk worden beoordeeld.

Hierbij worden onder andere de opbouw van de huidige constructie en eventuele gebreken in de constructie non-destructief onderzocht. (Inclusief beknopte schriftelijke rapportage)

Top